WWW AUDITAS

Saityno buveinės atitikimo standartams patikra,
veiksnumo išbandymas ir tinkamumo įvertinimas.

Robotai

WWW leidinio išbandymo ir nešališko įvertinimo automatai internete

Tikrinimą pradėti dera vietoje turimomis leidybos ir patikros staklėmis (Bluefish, PSpad, CSS HTML Validator, Total Validator, Webhint.io, pan.). Ir išnaudoti žvalgyklėje esančius kūrėjo tyriklius: Mozilla Firebug, MS Edge DTools, Google Inspector, Web Inspector. Bet ir internete jau yra tikslių ir specializuotų nuotolinio audito tarnybų.