WWW AUDITAS

Saityno buveinės atitikimo standartams patikra,
veiksnumo išbandymas ir tinkamumo įvertinimas.

Auditas

6V leidinio visapusiškos patikros tvarka ir visuminio įvertinimo nauda

Įvertinti galima jau veikiančią WWW buveinę — jos taisyklingumą, naudingumą, vertę rinkoje, bet visada apsimoka patikrinti pertvarkymo ir ypač naujo leidinio statybos sumanymą. Patikrą dera atlikti bent dviem etapais:

  1. įteikiant rangovui užsakovo techninę užduotį,
  2. priimant užsakovui baigiamą ruošti projektą, prieš jo paleidimą viešai internete.

Paprastesniu atveju galima tenkintis vienintele patikra, priimant įgyvendinti baigtą projektą. Bet tai dažnai sukelia nemenkų perstatymo kaštų, per vėlai taisant padarytas klaidas, nuo kurių jau priklauso daugelis kitų susijusių dalių. Arba tenka nuolat taikstytis su priimto luošo tvarinio ydomis.

Stambesnio sudėtingo projekto atveju audito tarybą verta šaukti kiekvieno tarpinio derinimo ir dalinio pridavimo metu:

  1. kūrinio paskirčiai, numatytiems jo naudotojams ir lankytojams, iškeltiems tikslams ir padėčiai rinkoje patikslinti;
  2. suruoštai medžiagai, jos pateikties pavidalams ir paslaugoms internetu atrinkti;
  3. duomenų architektūrai, buveinės sandarai ir turinio išdėstymui sutikrinti;
  4. automatikai, susaistymui internete, sąveikos patvarumui ir saugumui išbandyti;
  5. apdailai, slankumui ir prisitaikymui įvairiuose prietaisuose, aiškumui robotams ir silpnaregiams, švarai, buveinės pajėgumui ir vikrumui įvertinti;
  6. savitarnos staklių pritaikymui leidėjams, pardavėjams ir pirkėjams, lankytojų sąveikai išbandyti;
  7. bibliografiniam įforminimui, registravimui, reklamai, rinkodaros saitynui, lankymo statistikai, veikimo stebėsenai, randamumui, suvokimui ir vertinimui internete, žiniasklaidoje, padėčiai panašių paslaugų rinkoje ištirti.

Tiriame, remdamiesi vien nešališkais ir viešai paskelbtais rodikliais, pirmiausia pasaulinės saityno architektų tarybos W3C susitarimais ir atvirais standartais, interneto inžinierių tarybos IETF gerosios patirties išvadomis RFC, „Textpattern“ ir kitų atviro kodo WWW leidybos staklių kūrėjų, „Mozilla“ ir kitų saityno žvalgyklių gamintojų taisyklėmis, Openlibrary.org ir kitų internetinių bibliotekų, Wikimedia.org, Lietuvai.lt ir kitų enciklopedijų leidyklų, „Lietuva internete“ ir kitų dalykinių žinynų bibliografine praktika, „Google“ ir kitų indeksavimo bei paieškos seklių SEO patarimais, serverių veiksnumo stebėsenos tarnybų automatais, saityno leidinių dizaino meistrų pamokomis. Nešališko vertinimo žinių šaltiniai yra nurodyti viešai, standartų tinklapyje.

Vertiname ne vien techniniu požiūriu, bet ir ekonominiu, teisiniu, kultūriniu, rinkodaros požiūriais, pirmiausia rūpindamiesi buveinės nauda jos šeimininkui, pojekto užsakovui, taip pat jos patvarumu, aiškumu, švara, patogumu lakytojams. Svarbiausia audito užduotis — taip išnagrinėti ir išmatuoti saityno kūrinį, kad jo užsakovas galėtų tikroviškai įvertinti užsakymo atlikimą, sukurtos buveinės taisyklingumą, saugumą, veiksnumą, tinkamumą naudoti. Ir pats šeimininkas kad nepadarytų esminių klaidų jau užsakydamas.

WWW audito taryba