WWW AUDITAS

Saityno buveinės atitikimo standartams patikra,
veiksnumo išbandymas ir tinkamumo įvertinimas.

Standartai

Saityno leidybos taisyklės ir susitarimai, patirtis ir patarimai