WWW auditas

Saityno buveinės atitikimo standartams patikra, veiksnumo išbandymas ir tinkamumo įvertinimas.


Už esamos svetainės kokybės ir apskritai tinkamumo įvertinimą ši atmintinė dar naudingesnė išankstiniam auditui — prieš WWW statybų (arba perstatymo) projektą, prieš rangos užsakymą — paaiškėtų, ko nereikia ir kaip išnaudoti visas pritaikomas interneto technologijas.

Rašydamas atmintinę, apibendrinau ilgametę vertinimo patirtį ir laikiausi sąlygos, kad kiekvienas rodiklis būtų nešališkas ir visuotinis (universalus) — tiktų bet kokiai sričiai: tiek verslo, tiek ir įstaigos buveinei, švietimo leidiniui, meno parodai, bet kokios paskirties WWW kūriniui.
1. Paskirtis: kas leidinio naudotojai ir lankytojai, kiek yra tikslų.


2. Turinys (medžiaga, duomenys)


 • Domenas: ar įmonė = SM, ar įsimenamas, ar nereiks alias, kokia SEO vertė turguje?
 • Prisistatymas (rekvizitai):
  • veiklos arba pažinimo sritis, kas čia siūloma lankytojui, ko iš jo reikia?
  • buveinės nuosavybė, įmonės pavadinimas, teisinė padėtis ir kodas, TM (SM) ženklas;
  • gatvės adresas, kiti adresai ir telefonai, darbo metas, banko sąskaita;
  • GPS koordinatės, gairės jautriame žemėlapyje, privažiavimo ir parkavimo patarimai;
  • pasitinkančių darbuotojų portretai, jų CV, nuorodos į 6V svetaines, chat ir soc. šaukinius;
   kuriomis kalbomis jie susikalba;
  • pažymėjimų, liudijimų (sertifikatų) atvaizdai, nuorodos į inspekcijas, partnerius, klientus;
  • naujienos, Google+, Facebook, Twitter srautas, XMPP būsena.
 • Atmainos kitomis kalbomis.
 • Išskirtinumas (pozicionavimas) rinkoje.
 • Paslaugų paaiškinimas: aprašymas, technologijos ir jų standartai, galimi kiti būdai ir jų pasirinkimo ypatumai, veiksmingumo palyginimas, nuorodos į žinynus ir pavyzdžius, į draugus ir varžovus (konkurentus).
 • Pačios paslaugos tiesiogiai (online services):
  • praeiviams,
  • klientams,
  • bendradarbiams,
  • sau.
 • WWW susieta su kuo dar: GIS, @, RSS, XMPP, Disqus, CalDAV, CardDAV, WebDAV, i-raštinė su sandėliu ir mediateka, bibliografija, soc. sklaida.

3. Santvaros (duomenų architektūra, 6V dizainas)


Kuo siekiama tikslo: puošnumu, stebinimu ar aiškumu, patogumu, tiesioginėmis paslaugomis.

 • Sandara (structure): skiltys, sritys, dalykai, kalendorius, autoriai, formatai; jų atranka ir paieška.
 • Rodyklės (index): system meta links, nuorodų grupavimas į meniu, versti nuosekliai, peršokti tiesiai ir sąvadas (sitemap).
  • svarbiausi dalykai (kiekv. paslauga) matomi viršely;
  • nuorodos (tiesioginės, aiškios ir matomos) išlieka kiekviename lape.
 • Turinio išdėstymo griaučiai:
  • pavadinimas (title), aprašas (meta), apibūdinimai (description), santraukos, teiginiai;
  • antraštės (h), paantraštės, skyrių antraštės, sąrašai.
 • Dalykiškumas — ar apdaila ir šokiravimas iš paskos žinioms ir paslaugoms?
 • Lengvumas — svoris, atsiliepimo trukmė, krovimosi sparta, persijungimo vikrumas.
 • Skystumas — ar slankus dizainas, prisitaikantis prie pločio, masto, raiškos, spalvų.
 • Patvarumas — W3.org standartai, paskirumas (modularity, separation principle), duomenų bazės (SQL) pažeidžiamumas, kraustomumas (portability), ar atviro kodo ir standartų leidybos staklės (CMS), ar bus nepriklausoma veiksnumo (uptime, response, performance) stebėsena.
 • Švara — kodo ir naudingo txt santykis, RAM apkrova, multimedijos prasmingumas.
 • Tinkamumas (usability) — naudojimosi paprastumas, suvokiamumas, nujaučiamumas, randamumas, be dėmesio blaškymo.
 • Pasiekiamumas (accessibility) — raidės, spalvos, valdymas klaviatūra, liečiant ekrane, balsu, alt img, robotui, paieškai.
 • Prasmiškumas (semantics) — bibliografinių meta duomenų aprašas, MM aprašas, prasminis skaidymas ir dalių antraštės, esminių žodžių pabrėžimas, SEO.

4. Plytos (kodavimas)


 • Atskyrimas: pranešimų (txt) nuo raiškos (hypertext), ruošinių (templating), staklių (CMS), apdailos (CSS), multimedia (CDN, WOFF), dynamic effects (jQuery).
 • Atranka: skiltys, sritys, dalykai, datos, autoriai, formatai ir jų atskiros rodyklės.
 • Formatai — paprastumas, pasiekiamumas (accessibility) ir patvarumas:
  • ar nėra .docx, .xslx, .ppt, pdf, .swf, .tiff, .avi ir kitų neinternetinių formatų;
  • ar veikia be slapukų (cookies), be seklių (session ID), be skiepų (plug-ins, JS), be grafikos.
 • Šifravimas: ar saugiu ryšiu perduodami paskyros ir asmens duomenys, ar nešifruojamas ryšys be reikalo.
  Jei renkami asmens duomenys, ar jie tvarkomi pagal jų teisinės apsaugos įstatymą.
  Ar netaikomos CAPTCHA ir panašios įsibrovimo robotų kliūtys žmonėms.
 • HTML raiška — sandaros logika, skaitymo patogumas ir aiškumas:
  • ar tinkamuose h, dl, li, th, thead, dfn, em, strong rėžiuose, main, aside, article, nav sklypuose;
  • ar visur yra alt, ar išnaudojami title, caption, figcaption, cite, abbr, a, rel, id, class.
 • URL — ar reikšminiai, be skaitytojui beprasmio programinio kodo, session, ID, JS; SEO.
 • HTML, XML, XSL, CSS, RSS, SVG, JS, DOM kokybės ir veiksnumo patikra (validation).

5. Apdaila


 • CSS valdoma išvaizda ar lentelėmis ir paveikslais:
  • ar išlieka logiškai, išjungus CSS;
  • ar nesugriūva kišeniuku, paduku, VGA—FHD raiška, spausdinant;
  • ar neišsikraipo skirtingomis žvalgyklėmis;
  • ar lieka aišku, išjungus grafiką;
  • ar leidžiama skaitytojui pasididinti raides, pasikeisti CSS;
  • ar pritaikyta vartyti pirštais, liečiant „jautrų“ ekraną;
  • ar nevogtos nuotraukos, piešiniai, muzikos, kiti kūriniai?
 • Pateiktis (presentation) — viena skiltimi, projektoriumi, gretinant langus:
  • ar neteks slankioti į šonus;
  • ar nesugrius susiaurinus arba išplėtus.

6. Rinkodara


 • Bibliografinis suregistravimas ir nuolatinė saityno priežiūra.
 • Matomumo internete, suvokimo ir vertinimo rinkoje tyrimai.
 • Dalykinė reklama nuolatiniu ženklu ir kintamu mikrotekstu — be agresyvaus riksmo ir bulvarinio šokiravimo kvailumu.
 • Paminėjimų spaudoje, per radiją, TV ir internete bibliografinė stebėsena, rinkimas, sisteminimas.
 • Atsiliepimų ir vertinimų soc. tinkluose sekimas ir dalyvavimas.
 • Pašto kasdienis tikrinimas, atsakymai ir paaiškinimai laiškais, disqus, xmpp.
 • Lankytojams kilusių neaiškumų patikslinimai tinklapiuose iškart.
 • Klientų @adresų sąrašas, pranešimų aplinkraštis, PR, RSS, G+, FB, Twitter naujienų prenumerata — švari, dalykinė, neįkyri.

7. Priedai


Vertinimo automatai — žvalgyklėje, atskiromis staklėmis, paslaugos internete:


Standartai ir patarimai:

2015-09-19 sumanymas pristatytas Lietuvos kompiuterininkų sąjungos metiniame suvažiavime.
Už pataisas, patikslinimus, svarbius papildymus ačiū Dainiui Kaupaičiui, Aidui Bendoraičiui ir Rimui Kudeliui.